Riihimäen paikallishistoriaa -


Suurvaltojen kilpailu näkyi Hausjärven Riihimäelläkin niin, että rautatien risteysaseman toimivuus oli varmisistettava kaikissa tilanteissa. Vuosina 1905 ja 1906 ilmeni, että rata voidaan katkaista sotilaskuljetuksilta. Keisaria vastaan nousi esin suurlakko ja sitten Viaporin kapina, jonka yhteydessa rata räjäytettiin Haapahuhdan ylikulkusillan kohdalta.
Oli myös mahdollista, että kilpaileva suurvalta Saksa voisi hyökätä yksin tai jopa Ruotsin kanssa.
Keisarikunnan joukkojen liikekannallepanon oli onnistuttava. oli siis syytä rakentaa lujempi puolustusverkko. Tarvittiin lisää varuskuntia ja enemmän joukkoja.
Riihimäelle perustettiin uusi varuskunta v. 1910.


© Riihimäki-historiaa
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com