Riihimäen paikallishistoriaa -


MOMMILA 7.11. 1917

Lokakuun vallankumouksen päiväna (juliaaninen kalenteri oli tuolloin 13 päivää gregoriaanista jäljessä) päivänä 7.11. 1917 Mommilan kartanon entinen renki Johan Skott sai johdettua Helsingistä 31 matruusia maanviljelusneuvos Alfred Kordelinin kartanolle. Skott halusi ilmeisesti kostaa erottamisensa, jonka perusteluina oli ollut työväen kiihotus ja viinanmyynti.


Matruusit hämääntyivät syntymäpäiväjuh-
lallisuuksista, joiden keskelle joutuivat. He poistuivat ulos. Katastrofi kiihtyi. Kordelinin Lahdesta hälyyttämistä suojeluskunta -laisista, 6 miestä olivat tulleet paikalle jo edellisenä iltana. Venäläiset matruusit huo-masivat heidät ja kävivät taisteluun. He palasivat sisälle, ryöstivät kartanon ja ottivat Kordelinin miespuolisine vieraineen vangiksi. Gerda Ryti ei suostunut jäämään kartanoon. Hän oli siis vankisaattueen ainoa nainen.

30 lahtelaista suojeluskuntalaista kohtasi matruusit vankeineen Haminankylässä.
Syntyi tulitaistelu, jossa kuoli 2 suoje-luskuntalaista ja 3 matruusia. Myös Johan Skott haavoittui kuolettavasti.

Taistelun aikana syrjemmällä olleista vangeista muut ehtivät metsän suojaan paitsi Alfred Kordelin ja Jokioisten kartanon isännöitsijä Paul Pettersson.

Uudenmaan läänin maaherra Bruno Jalander lähetti 130 miestä suojeluskunta –laisten avuksi. Riihimäen varuskunnan venäläiset sotilaat eivät saaneet suojelus-kuntalaisten junaa pysäytettyä puhelinyh-teyksien katkaisemisen vuoksi.

400 venäläistä sotilasta lähetettiin Helsingistä suojeluskuntalaisten perään.
17 sotilasta kuoli .

Riihimäen suojeluskuntalaiset eivät ehtineet Haminankylän taisteluihin kuin kuuloetäisyydelle mutta tapaus aiheutti heidän keskuudessaan merkittävää aktivoitumista.© Riihimäki-historiaa
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com