Riihimäen paikallishistoriaa -


Koulu alkoi ruotsinkielisenä v. 1879 Maantien ja Rajapolun risteyksessä tilapäistiloissa. Seuraavana vuonna valmistui sitten oikea koulutalo, johon perustettiin myös suomenkielinen luokka.

Ruotsinkielisille lapsille vuoden 1922 jälkeen rakennettu koulu Salpausseläntie 11:ssä. Riihimäen vasta perustettu kauppala ei jatkanut enää v. 1922 ruotsinkielistä oppivelvollisuusopetusta. Oppilaita olisi ollut vain 26. Rautateiden ylin johto määräsi kuitenkin, että niin kauan kun yksikin lapsi tahtoo saada opetusta ruotsin kielellä, sitä järjestetään. Kannatusyhdistys rakennutti sitten koulun, joka toimi talossa vuosina 1925-31. Sen jälkeen ruotsinkielisten lasten oli käytävä koulunsa Hyvinkäällä.


© Riihimäki-historiaa
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com